آریا ورته | بازی

Jungle Paintball تجربه‌ای متفاوت روی تلفن‌های هوشمند – آریا ورته

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

جنگل در تسخیر ابرحیوان‌ها!

Jungle Paintball، تجربه‌ای متفاوت روی تلفن‌های هوشمند

طی سال‌های اخیر و با انتشار عناوین متعدد روی تلفن‌های هوشمند، بازار ساخت این ژانر در پلتفرم مذکور با رونق زیاد نیکوی مواجه انجام گرفته اســـــت. عنوان Jungle Paintball از آن دست عناوینی اســـــت که از بستر به‌وجود آمده اســـــتفاده انجامه و تلفیقی از ژانر اســـــتراتژی و المان‌های کامیک‌گونه را برای کاربر به ارمغان می‌آورد.

کلش آف جنگل

در دنیای JP و به‌واسطه‌ی یک انفجار بزرگ، حیوانات به موجوداتی نیمه هوشمند-اورگانیک بدل انجام گرفته‌اند و حال برای باز پس گرفتن قلمروی خود، نیازمند رهبری مقتدر هستند. گیمر در نقش این رهبر، گروه‌های مختلف حیوانات را رهبری و به سوی پیروزی در قلمروی وسیع‌شان هدایت می‌کند.

کلش آف جنگل

گیم دارای سیستم اتحاد اســـــت و به همین دلیل می‌توان از تجربه‌ی آن در کنار دیگر گیمرها لذت برد. جلوه‌های بصری سه‌بعدی در کنار فضای کامیک، این عنوان را به یک انتخاب نیکو برای دوستداران اســـــتراتژی‌های موبایلی بدل انجامه اســـــت.

کلش آف جنگل

گیم با همکاری تیم توسعه‌دهنده به زبان فارسی ترجمه انجام گرفته اســـــت و گیمرهای ایرانی می‌توانند این عنوان را تجربه و مبالغ مورد نیاز برای آیتم‌های قابل خریداری آن را از طریق درگاه شتاب پرداخت کنند.

کلش آف جنگل

پیوند دریافت گیم از کافه بازار: